Wie zijn wij

ePOD is een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van methylfenidaat op de hersenontwikkeling en gedrag van kinderen. Voor dit onderzoek wordt onder andere gebruik gemaakt van verschillende beeldvormende (MRI) technieken.

ePOD is een samenwerkingsverband tussen het Amsterdam UMC, locatie AMC, De Bascule in Amsterdam, Triversum/GGZ-NHN in Alkmaar en sinds kort ook Accare in Groningen. Het onderzoek wordt geleid door prof. dr. L. Reneman, neuroradioloog, van de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde van het Amsterdam UMC, locatie AMC.

Op deze pagina vind je een overzicht van wie wij zijn.

Onderzoeker


Prof. dr. Liesbeth Reneman

Meer info

Liesbeth Reneman is hoogleraar en neuroradioloog in het Amsterdam UMC. Haar onderzoek is gericht op de langetermijneffecten van drugs en medicatie op de hersenontwikkeling door middel van een multidisciplinaire en translationele aanpak. In 2008 heeft zij de ePOD studie opgezet om de langetermijneffecten van Methylfenidaat op de structuur en functie van de hersenen te onderzoeken in jongens en mannen met ADHD.
Contact

Onderzoeker

Dr. Anouk Schrantee

Meer info

Anouk is assistent professor op het AMC. Ze is al sinds de eerste studie betrokken bij ePOD, waarvoor ze veel MRI scans heeft gemaakt. Ze is heel erg geïnteresseerd in technieken om de effecten van medicatie op hersenfunctie in beeld te brengen.

Contact

PhD student

Zarah van der Pal

Meer info

Zarah is sinds oktober 2020 promovendus op het ePOD project. Zij houdt zich bezig met de dataverzameling van de 8-jaar follow-up meting en het analyseren van de 4-jaar follow-up data. Daarnaast werkt ze aan een literatuuroverzicht over de korte- en lange-termijn effecten van methylfenidaat op de hersenen.

Contact

PhD student

Antonia Kaiser

Meer info

Antonia is een promovendus in haar 4e (en laatste) jaar. Ze verzamelde een deel van de ePOD follow-up data in 2017-2019. Momenteel is ze bezig met het analyseren van MRI-data van ePOD 1.0, inclusief de gezichten-taak en hoe verbindingen in de hersenen veranderen onder invloed van langdurig gebruik van methylfenidaat.

Contact

PhD student

Cheima Bouziane

Meer info

Cheima is als arts-onderzoeker betrokken geweest bij de eerste studies in het begeleiden, behandelen en uitvoeren van MRI-scans bij de volwassen groep van het epod project. Inmiddels is zij werkzaam als huisarts en verwacht zij komend jaar haar promotieonderzoek van de epod studie af te ronden.

Contact

Student

Anne Marijn Bruijn

Meer info

Anne Marijn is masterstudent van de research master Brain & Cognitive Sciences (specialisatie Cognitive Neuroscience) aan de Universiteit van Amsterdam en loopt sinds februari 2022 stage bij het ePOD project. Gedurende haar stage assisteert zij bij de dataverzameling van de ePOD vervolgstudie en onderzoekt zij wat het effect van medicatie is op symptoom-hersen netwerken in ADHD.

Contact

 

Student

Jente Meijer

Meer info

Jente is masterstudent van de research master Brain & Cognitive Sciences (specialisatie Cognitive Neuroscience) aan de Universiteit van Amsterdam en loopt sinds februari 2022 stage bij het ePOD project. Gedurende haar stage assisteert zij bij de dataverzameling van de ePOD vervolgstudie en onderzoekt zij wat het effect van medicatie is op de bloedstroom naar de hersenen bij mensen met ADHD. 

Contact

 

Voormalige PhD studenten

Michelle Solleveld 
Psychotropic medications and the developing brain (2018).

Marco Bottelier
Effects of fluoxetine and methylphenidate on brain development: fMRI studies (2017).

Anouk Schrantee
Detecting dopamine with pharmacological MRI (2016).

Hyke Tamminga
Cognition and comorbidity in ADHD: The role of methylphenidate and development (2016).

Student

Alex van Keeken

Meer info

Alex is tweedejaars masterstudent Cognitive Neuropsychology aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Sinds februari loopt zij stage bij het ePOD project, waar zij haar scriptieonderzoek doet naar de relatie tussen symptoom- en hersennetwerken in kinderen met ADHD.

Contact

 

Student

Viktoriya Shumakova

Meer info

Viktoriya is tweedejaars masterstudents Cognitive Neuropsychology aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Sinds februari loopt ze stage bij het ePOD project. Ze zal tijdens haar stage helpen bij het analyseren van MRI data en het effect van medicatie op gedrag (inhibitie) onderzoeken.

Contact

Anne Klomp
Antidepressants and the adolescent brain: changing the course of neurodevelopment? (2013).

Marieke Schouw 
Pharmacological MRI in the assessment of monoaminergic function (2013).

Kajo van der Marel
Structural and functional MRI of normal and compromised brain development (2013).

Samenwerkingen

 

Amsterdam UMC, Vrije Universiteit, Afdeling Psychiatrie
Sandra Kooij,  PsyQ

De Bascule
Prof. Ramon Lindauer, kinder- en jeugdpsychiater.

Triversum/GGZ-NHN en Accare
Dr. Marco Bottelier, onderzoeksarts en kinder- en jeugdpsychiater

Medisch Centrum Haaglanden, Slaapcentrum
Dr. Lynn Rijsman, Neuroloog

Programmagroep Brein en Cognitie
Prof. Hilde Geurts, psycholoog

KiddyGoodpills
Sponsor