Wie zijn wij

ePOD is een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van methylfenidaat op de hersenontwikkeling en gedrag van kinderen. Voor dit onderzoek wordt onder andere gebruik gemaakt van verschillende beeldvormende (MRI) technieken.

ePOD is een samenwerkingsverband tussen het Amsterdam UMC, locatie AMC, De Bascule in Amsterdam, Triversum/GGZ-NHN in Alkmaar en sinds kort ook Accare in Groningen. Het onderzoek wordt geleid door prof. dr. L. Reneman, neuroradioloog, van de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde van het Amsterdam UMC, locatie AMC.

Op deze pagina vind je een overzicht van wie wij zijn.

Onderzoeker


Prof. dr. Liesbeth Reneman

Meer info

Liesbeth Reneman is hoogleraar en neuroradioloog in het Amsterdam UMC. Haar onderzoek is gericht op de langetermijneffecten van drugs en medicatie op de hersenontwikkeling door middel van een multidisciplinaire en translationele aanpak. In 2008 heeft zij de ePOD studie opgezet om de langetermijneffecten van Methylfenidaat op de structuur en functie van de hersenen te onderzoeken in jongens en mannen met ADHD.
Contact

Onderzoeker

Dr. Anouk Schrantee

Meer info

Anouk is assistent professor op het AMC. Ze is al sinds de eerste studie betrokken bij ePOD, waarvoor ze veel MRI scans heeft gemaakt. Ze is heel erg geïnteresseerd in technieken om de effecten van medicatie op hersenfunctie in beeld te brengen.

Contact

PhD student

Zarah van der Pal

Meer info

Zarah is sinds oktober 2020 promovendus op het ePOD project. Zij houdt zich bezig met de dataverzameling van de 8-jaar follow-up meting en het analyseren van de 4-jaar follow-up data. Daarnaast werkt ze aan een literatuuroverzicht over de korte- en lange-termijn effecten van methylfenidaat op de hersenen.

Contact

PhD student

Cheima Bouziane

Meer info

Cheima is als arts-onderzoeker betrokken geweest bij de eerste studies in het begeleiden, behandelen en uitvoeren van MRI-scans bij de volwassen groep van het epod project. Inmiddels is zij werkzaam als huisarts en verwacht zij komend jaar haar promotieonderzoek van de epod studie af te ronden.

Contact

Student

Wianne Schipper

Meer info

Wianne is masterstudent Biomedical Science aan de UvA (track: Psychopharmacology & Pathophysiology) die vanaf januari 2023 het ePOD team versterkt. Ze gaat helpen met de dataverzameling. Ook zal ze een scriptie schrijven over het effect van één dosis Ritalin op de bloeddoorstroming van de hersenen en of dit veranderd na langdurig gebruik van Ritalin.  Mocht je deelnemen aan het onderzoek, dan kom je haar tegen!

Contact

 

Student

Ilse Kolmans

Meer info

Ilse is een masterstudent Biomedical Science: Psychopharmacology & Pathophysiology aan de UVA. Vanaf februari 2023 maakt zij deel uit van het ePOD team. Ze houdt zich voornamelijk bezig met het verzamelen van data en zal daarnaast een scriptie schrijven over het effect van methylfenidaat op de structuur van hersennetwerken.  Als je langskomt voor de onderzoeksdag zul je haar zeker tegenkomen! 

Contact

 

Voormalige PhD studenten

Antonia Kaiser
Challenging the brain: Insights from comprehensive structural & functional MRI studies
(2023).

Michelle Solleveld
Psychotropic medications and the developing brain (2018).

Marco Bottelier
Effects of fluoxetine and methylphenidate on brain development: fMRI studies (2017).

Anouk Schrantee
Detecting dopamine with pharmacological MRI (2016).

Hyke Tamminga
Cognition and comorbidity in ADHD: The role of methylphenidate and development (2016).

Anne Klomp
Antidepressants and the adolescent brain: changing the course of neurodevelopment? (2013).

Marieke Schouw
Pharmacological MRI in the assessment of monoaminergic function (2013).

Kajo van der Marel
Structural and functional MRI of normal and compromised brain development (2013).

Samenwerkingen

 

Amsterdam UMC, Vrije Universiteit, Afdeling Psychiatrie
Sandra Kooij,  PsyQ

De Bascule
Prof. Ramon Lindauer, kinder- en jeugdpsychiater.

Triversum/GGZ-NHN en Accare
Dr. Marco Bottelier, onderzoeksarts en kinder- en jeugdpsychiater

Medisch Centrum Haaglanden, Slaapcentrum
Dr. Lynn Rijsman, Neuroloog

Programmagroep Brein en Cognitie
Prof. Hilde Geurts, psycholoog

Financiering van het onderzoek

 

De ePOD studie wordt medegefinancierd door stichting Kiddy Goodpills

Kiddy Goodpills zet zich in voor 100% veilige, werkzame en toepasbare medicijnen voor kinderen met als doel; meer kans op genezing en minder kans op bijwerkingen.

Meer info

 

Als goede doelen stichting werft Kiddy Goodpills daarom geld bij particulieren, bedrijfsleven en vermogensfondsen. Met als doel om met deze donaties wetenschappelijke onderzoeken te kunnen laten uitvoeren naar verbetering van kindermedicatie en landelijke aandacht voor dit onderwerp te creëren. Want ieder kind heeft recht op goede medicatie.

Twee miljoen kinderen in Nederland krijgen elk jaar medicijnen voorgeschreven, maar de helft van al deze medicijnen zijn niet getest op werkzaamheid of veiligheid bij kinderen (dat heet off-label). Dit is zeer zorgelijk en brengt onbekende effecten en mogelijke risico’s op bijwerkingen door over- en onder-dosering met zich mee. De gezondheid en kwaliteit van leven van kinderen kan hierdoor worden geschaad. Dat moet en kan anders. Daarom steunt Kiddy Goodpills de ePOD studie om te zorgen voor verbetering van kindermedicijnen. Wetenschappelijke onderzoeken zijn kostbaar. Alle donaties zijn zeer welkom! Doneer via de website; www.kiddygoodpills.nl of via een Tikkie