Emotie verwerking na langdurige behandeling met ADHD medicatie

Mensen met ADHD hebben vaak problemen met het verwerken van emoties. Ook komen depressieve- en angstklachten vaak voor. Methylfenidaat (beter bekend als Ritalin) is meestal effectief in het verlichten van onoplettendheid en hyperactiviteit bij ADHD. Maar, de effecten op emoties en depressieve- en angstklachten bij gebruik van deze medicatie zijn nog niet bekend. In eerdere epod studies vonden we dat methylfenidaat invloed heeft op de hersenactiviteit die verantwoordelijk is voor emotieverwerking. Deze invloed verschilt tussen kinderen en volwassenen en was te zien direct na het toedienen van methylfenidaat. De effecten van langdurige behandeling met methylfenidaat waren nog onbekend. Daarom hebben we nu onderzocht of langdurige behandeling met methylfenidaat de hersenactiviteit bij emotionele verwerking beïnvloedt. Daarnaast hebben we onderzocht of deze effecten verschillen voor jongeren en volwassenen.

Om dit te onderzoeken, hebben de deelnemers van de epod studie een taak uitgevoerd waarin ze verschillende emotionele gezichtsuitdrukkingen te zien kregen. Tijdens deze taak lagen ze in een MRI scanner en konden we de hersenactiviteit meten. Ook hebben we symptomen van ADHD, depressie en angst gemeten voor, tijdens en 1 week na het einde van het onderzoek.

Uit dit onderzoek is gebleken dat langdurige behandeling met methylfenidaat geen effect heeft op emotionele verwerking en de hersenactiviteit, ondanks dat de symptomen wel verminderden. Dit was het geval voor zowel kinderen als volwassenen. De gevonden resultaten verschillen van onze bevindingen over emotionele verwerking direct na methylfenidaat-toediening en het effect van langdurige methylfenidaat-behandeling op stofjes in de hersenen (dopamine). Zowel deze emotionele verwerking en de dopamine waren verschillend voor kinderen en volwassenen.

Naast de effecten van methylfenidaat op de emotieverwerking en de hersenen, hebben we ook onderzocht of de depressieve en angstklachten konden voorspellen of behandeling met methylfenidaat effect had op de ADHD-symptomen. Dit onderzoek heeft laten zien dat er inderdaad voorspeld kan worden wat de effecten van methylfenidaat-behandeling waren op ADHD-symptomen. Toch moeten deze bevindingen bevestigd worden in toekomstige studies. Dit is nodig zodat we deze resultaten kunnen gebruiken als leidraad voor de behandeling van patiënten die risico lopen op aandoeningen naast de hoofddiagnose ADHD, zoals depressie en angst.

Het wetenschappelijke artikel kunt u vinden op de resultaten pagina op onze website, of via deze link:

Effects of prolonged methylphenidate treatment on amygdala reactivity and connectivity: a randomized controlled trial in stimulant treatment-naive, male participants with ADHD