Fluoxetine

U bent door uw arts geïnformeerd over het medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van het medicijn fluoxetine (Prozac®) op het zich ontwikkelende brein. Op dit deel van de site vindt u nadere informatie over het onderzoek, zodat u een zorgvuldige afweging kunt maken over het wel of niet meedoen (van uw kind) aan ons onderzoek.

Methylfenidaat

U bent door uw arts geïnformeerd over het medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van het medicijn methylfenidaat (Ritalin®) op het zich ontwikkelende brein. Op dit deel van de site vindt u nadere informatie over het onderzoek, zodat u een zorgvuldige afweging kunt maken over het wel of niet meedoen (van uw kind) aan ons onderzoek.
Angst/Depressie
Wilt u meer weten over dit onderzoek?
Download hieronder de volledige brochure.
Adhd
Wilt u meer weten over dit onderzoek?
Download hieronder de volledige brochure.