Angst / depressie & Fluoxetine

De studie 'Fluoxetine en het ontwikkelende brein' is een van de studies binnen het ePOD project. Het medicijn waarvan de effecten in dit deel van de studie wordt onderzocht is fluoxetine (Prozac®). Het betreft een dubbelblind placebo gecontroleerde trial met fluoxetine gedurende 16 weken.

In het onderzoek worden uitkomstmaten die betrekking hebben op het serotonerge systeem voor start van de behandeling (baseline assessment) vergeleken met de waarden verkregen na de behandeling (posttreatment assessment).

De belangrijkste uitkomstwaarden in dit onderzoek worden verkregen met de MRI (magnetic resonance imaging) scanner.

ADHD & Methylfenidaat

De studie 'Methylfenidaat en het ontwikkelende brein' is een van de studies binnen het ePOD project. Het medicijn waarvan de effecten in dit deel van de studie wordt onderzocht is methylfenidaat (Ritalin®). Het betreft een dubbelblind placebo gecontroleerde trial met methylfenidaat gedurende 16 weken.

In het onderzoek worden uitkomstmaten die betrekking hebben op het dopaminerge systeem voor start van de behandeling (baseline assessment) vergeleken met de waarden verkregen na de behandeling (posttreatment assessment).

De belangrijkste uitkomstmaten in dit onderzoek worden verkregen met de MRI (magnetic resonance imaging) scanner.
Welke patiënten zoeken wij?
Meisjes van 12 t/m 14 jaar
Jonge vrouwen van 23 t/m 30 jaar
met depressieve of angstklachten, die medicatienaïef zijn voor antidepressiva
Welke patiënten zoeken wij?
Jongens van 12 t/m 14 jaar
Jonge mannen van 23 t/m 30 jaar
met klachten passend bij ADHD, die medicatienaïef zijn voor stimulantia