Wat is ePod?

ePOD is een wetenschappelijk onderzoeksproject naar de effecten van medicijnen op de hersenen in ontwikkeling. Binnen ePOD vinden twee studies plaats waarin we kijken we naar de effecten van fluoxetine (een antidepressivum) en van methylfenidaat, dat bij ADHD wordt voorgeschreven. Bij jongeren is nog niet veel bekend over de effecten en bijwerkingen van deze medicijnen en dus is het van groot belang dat dit onderzoek wordt gedaan. ePOD is een samenwerkingsverband tussen het AMC en de Bascule in Amsterdam en Triversum in Alkmaar.

Voor wie is deze website?

Deze website is voor behandelaren die een patiënt willen aanmelden en voor patiënten die overwegen aan de studie deel te nemen.